Dokumenty

Finanční předpoklady pro rok 2019 Ve školství je nevýhoda ta, že školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Finanční příspěvek je na kalendářní rok od 1. ledna do 31. prosince téhož roku.   >> Zobrazit celý článek
Legislativa V příloze najdete tyto dokumenty, se kterými je třeba se seznámit: Školní řád platný pro školní rok 2018-2019; Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2018-2019; Informace o škole, Výroční zpráva za školní rok 2017-2018; Plán práce školy na rok 2018-2019; Rozvrhy hodin jednotliv...   >> Zobrazit celý článek
Potřebné údaje Správce Základní škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace Sídlo:   Novosedly 3, 691 82  Novosedly IČO:   75022656 Zástupce:   Mgr.   >> Zobrazit celý článek
Dokumenty pro školní rok 2017 / 2018 V příloze najdete všechny potřebné dokumenty: Informace o škole, Dozory ve škole během přestávek, Dozory při cestě na obědy, Konzultační dny, Plán práce školy na rok 2017/2018, Školní řád platný pro školní rok 2017/2018, Dodatek č.   >> Zobrazit celý článek
Dle nových směrnic je třeba veřejně vyvěsit rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 a to jak od zřizovatele, tak státní (MŠMT). Jelikož schválený rozpočet na rok 2017 pro naši školu mám pouze od zřizovatele, přikládám v příloze. Po převzetí rozpočtu státního doplním přílohu.   >> Zobrazit celý článek
Dodatek č. 1 Vzhledem ke zjištěným skutečnost ČŠI v loňském školním roce, byl vydán Dodatek č.   >> Zobrazit celý článek
Nové rozvrhy V příloze najdete rozvrhy jednotlivých tříd. Také je změna mezi vyučujícími: třídním učitelem 4. třídy je Mgr. Karel Frantel, další vyučující Mgr. Veronika Šmatlavová. Tyto změny byly provedeny z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Zuzany Šedivé. Mgr.   >> Zobrazit celý článek
Nový ŠVP platný od 1. 9. 2016 V příloze najdete nový Školní vzdělávací program ZV s názvem "Veselá škola - Tvořivostí k poznání", kde jsou již zapracovány požadované změny. Všechny dokumenty v příloze jsou též knahlédnutí v přízemí budovy školy.   >> Zobrazit celý článek
ČŠI ve škole Ve dnech 15., 17. a 18. února 2016 poctila naši školu svou návštěvou Česká školní inspekce. A byla to opravdu důkladná kontrola. Hospitace ve vyučovacích hodinách, při činnostech školní družiny a veškerá dokumentace dle školského zákona - tam všude inspektoři byli.   >> Zobrazit celý článek
Aktualizace Školního řádu Dne 10. 3. 2016 vydala ředitelka školy nový Školní řád, který Školská rada schválila. Nový Školní řád je v platnosti od 11. 3. 2016. Viz příloha.   >> Zobrazit celý článek
Školní dokumentace V příloze naleznete tyto dokumenty: Výroční zprávu za období 2014-2015, Plán práce školy na rok 2015-2016, Rozvrhy jednotlivých tříd, Třídní učitele, Konzultační hodiny, Provoz školy, Informace o škole podle zákona.. Další dokumenty budou vkládány průběžně.   >> Zobrazit celý článek

V příloze naleznete veškeré potřebné informace k rozvrhu jednotlivých tříd, organizaci školního roku a provozu školy.