Jednoslabičné pohádky

Jednoslabičné trénování - listopad 2015

Lev jde po kře na vrch. Jde tam půl dne. Myš jde na vrch den. Je tam klid a mír. Šel tam i slon. Slon má hlas jak zvon. Lev ho má rád. Myš má vši. Lev je má rád. Ach, to je svit! Vrch má třpyt a třpyt! A myš má vši. A to je vše. (Aneta Němcová)

Pes, vlk a myš (Adam Škarvada)

Pes a myš šli do vsi. Pes měl kost a myš má sýr. Ve vsi byl vlk a měl hlad. Vlk chce sníst kost a sýr. Pes má strach a myš ne. Myš sní sýr a je z ní chlap. Vlk měl strach a šel pryč. Pes sní kost a myš má dost.

Pes a pán (žák OL)

Byl pán, spíš chlap než pán. Ten pán měl psa, pes byl zlý. Tak zlý, že by sněd i myš. Pes chtěl žrát, pán mu dal prd, a tak pes štěk! Štěk! A štěk! A pán nic. Tak pes šel pryč. Pes chtěl jíst zas, zas nic. Tak pes zas štěk! Štěk! Pán tu a tak mu dal jíst a pes řek - dík.

Děd a sen (nevím, nepodepsala se)

Byl děd a ten mi řek, že má sen. Přál bych si meč. Já se ptám, co je to za meč? Ten co má pan Pysk, čar má o moc víc. Přej si ho dál a neb si ho kup!

Pes a vlk (Sabča Mandová)

Šel pes. Ha! Tam ves. Za vsí les. Pes šel sám. Dál tu vřes, a v tom ve mně hrk, a do mě trk ten vlk. A ten pes na něj vyl, že pil jak tur. A vlk na něj kuk - a je mu to fuk, že do psak trk ten vlk. A šel pak dál.

Kůň a pes (nevím, nepodepsal se)

Byl kůň Prim a pes Rek. Prim ržál a Rek štěk. Fuj, to jsem se lek. Rek štěk, stál tam čáp - klap, klap, klap. Prim zas řek - jdu ž spát. Prim už spí, Rek už spí. Výr je pšt, spí. Ve dne šel Prim do luk se pást a Rek na lup. Rek má kost a Prim má dost. Rek řek - ham, ham, ham, to je mňam. Mám to rád, chceš si dát? To já ne, kost máš jen ty rád. Pojď si se mnou hrát. Ty jsi král a já kat. Pojď si hrát, chci se smát.

Trol Tom (Kája Hanušková)

Byl trol Tom, ten trol Tom se bál. Bál se žen, tak šel do hor. Tam byl mráz, trol Tom chtěl spát, ale o tom se mu smí jen zdát.

Kluk (Marek Jurkas)

Kluk šel sám na vlak. Měl vak a v něm luk a prak. Byl tam též pes a ten by se rád svez. Kluk si ho vzal a šli dál. Byl tam i pán, ten měl hůl a jen tam stál.