Informační schůzka rodičů budoucích žáků

Co, jak a kdy do školy?

20. června 2018 v 16.00 hodin se koná Informační schůzka zákonných zástupců budoucích žáků 1. ročníku Základní školy Novosedly, okres Břeclav. Na této schůzce se seznámíte s třídní učitelkou, dozvíte se jak vybavit své dítko na vstup do školy a jiné potřebné zajímavosti. Prosím, na schůzku přijďte bez dítěte.