Milí rodiče, v novém školním roce se téměř nic nemění. Pracovní sešity, výkresy a sešity jsou již objednané. V průběhu prvního týdne Vám pošlu na lístečcích přesné vyúčtování, proto zde uvedu pouze zaokrouhlenou částku, se kterou byste měli počítat.   >> Zobrazit celý článek
Výlet do Mikulova

Při divadelním představení v Kině Mikulov jsme se zasmáli s Káťou a Škubánkem. Velkým zážitkem pak byla i návštěva hračkárny či vycházka zámeckým parkem. 

Exkurze do Mikulova
Dietrichsteinská hrobka i zámecký park 21. června 2016 se čtvrťáci a páťáci rozjeli do Mikulova. Objednali si krásné počasí, skvělou náladu a hlavně pohodu. A vše bylo tak, jak má být.   >> Zobrazit celý článek
Na závěr školního roku jsme s dětmi v hodinách angličtiny nacvičili dramatizaci příběhu z učebnice. Přikládám odkaz, abyste se přesvědčili, že se dětem velmi povedla :)   https://www.youtube.com/watch.   >> Zobrazit celý článek
PÁRTY pro rodiče
Oslava dne matek a dne otců v jeden den. Naši třeťáci to zvládli! Vyrobili pozvánky, vymysleli program, pohoštění a v úterý 31. 5. odpoledne jsme se všichni i s rodiči, babičkami, sourozenci sešli v naší třídě. Myslím, že za všechny můžu říct, že jsme strávili velmi příjmené odpoledne.   >> Zobrazit celý článek
Plavecké závody 3. tříd Hustopeče

V květnu se čtyři naši žáci zúčastnili plaveckých závodů 3. tříd. Konkurence byla veliká, ale i tak jsme byli rádi za nové zkušenost a příjemný den.

Obrácená výuka

Aspoň několik fotek z vydařeného dne, kdy si děti zkusily roli učitele.

Setkání u Aničky - divadelní představení
Dramatický kroužek v letošním školním roce nacvičil dvě divadelní představení. S prvním se představil již na vánočním jarmarku a druhé představil dokonce dvakrát, a to  v pátek 10. června svým spolužákům ze školy a ve čtvrtek 23. června pro rodiče a veřejnost.   >> Zobrazit celý článek
Vernisáž 2016
Vernisáž a Pasování na Čtenáře 16. 6. 2016 v 16.00 hodin se udála velká akce na školním dvoře. Počasí bylo samý vichr, ale my měli protekci - na školním dvoře skoro nefouklo. Chystání takové akce zabralo téměř celé dopoledne. Ale když se připočtou i hodiny výtvarného snažení, pak i déle.   >> Zobrazit celý článek
ČŠI ve škole Ve dnech 15., 17. a 18. února 2016 poctila naši školu svou návštěvou Česká školní inspekce. A byla to opravdu důkladná kontrola. Hospitace ve vyučovacích hodinách, při činnostech školní družiny a veškerá dokumentace dle školského zákona - tam všude inspektoři byli.   >> Zobrazit celý článek
Jací by měli být ideální rodiče, co od rodičů děti očekávají, jaké by měli mít vlastnosti.  Idelální rodič by měl: 1. Pomáhat dítěti dělat úkoly 2. Umět vařit 3. Umět si na dítě udělat čas 4. Dělat svačiny do školy 5. Podporovat dítě v tom co chce dělat 6.   >> Zobrazit celý článek
VERNISÁŽ za školou Nejen výtvarné, ale všechny povedené práce žáků za tento školní rok můžete vidět na výstavě za školou. Slavnostní pasování čtenářů zahájí příjemné odpoledne s dětmi, kávou, čajem a něčím dobrým - to připrví žáci pod vedením pedagogů. Pozvánku najdete v příloze.   >> Zobrazit celý článek
Místo obědů velké svačiny Z důvodu plánované rekonstrukce kuchyně končí provoz školní jídelny dnem 15. června 2016, kdy bude v tento den žákům ZŠ Novosedly vydán poslední oběd ve školním roce 2015 / 2016. Proto žádáme rodiče, aby svým dětem přichystali potřebné svačiny.   >> Zobrazit celý článek
Ředitelské volno 27. - 30. 6. 2016 Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.   >> Zobrazit celý článek
Společný
Hrad Veveří s Komedinaty na káře 24. května 2016 jsme všichni vyrazili dvěma autobusy směr Veveří. Příjezd ke hradu včas, cestu jsme hledali - a úspěšně našli. Prohlídka byla velmi zajímavá, opravdu nás všechny bavila - bez ironie - a užívali jsme si přístřeší, protože chvíli pršelo.   >> Zobrazit celý článek
Mezinárodní den dětí
KLAUNI, ŠAŠCI, KAŠPÁRCI 1. 6. 2016 - škola plná barev, úsměvů a radosti. Nádherně vydařený den na počest velkého svátku Dne dětí. Tak naše dítka - vše nejlepší a buďte hodně dlouho takoví, jací jste dnes všichni byli...   >> Zobrazit celý článek
Domácí mazlíčci s námi ve škole
V hodině přírodovědy se učíme jak se staráme o zvířata, která s námi žijí v okolí našich domovů. Žáci dostali zajímavý nápad, že by si mohli své domácí mazlíčky přinést do školy.   >> Zobrazit celý článek
Přírodověda – Můžeme si do školy vzít domácího mazlíčka do školy. Megynka Náš pejsek se jmenuje Megy. Do školy si Megy nevezmu, protože kdyby tam byly kočky a křečci tak by to nedopadlo dobře. Ale napíšu, co bych dělala, kdybych si Megy mohla vzít do školy.   >> Zobrazit celý článek
Za poznáním i dobrodružstvím
Výprava do míst kolem naší vesnice, kde jsme někteří byli poprvé. Cestou jsmě ochutnali některé dobroty z přírody a naopak jsme zjistili na které rostlinky si dát pozor a raději se jim vyhnout.   >> Zobrazit celý článek
Poznáváme léčivé rostliny živě
Na vycházce do okolí naší vesnice jsme byli očarováni svěží jarní zelenou přírodou a jezírkem uprostřed lesa. Procvičili jsme si znalosti v poznávání kvetoucích i nekvetoucích bylin a stromů a ukázali jsme si také některé léčivé i jedovaté byliny.   >> Zobrazit celý článek