1. 11. 2016 V tento den škola potemnělá bude, zákoutí tvářiti strašidelně počnou se, ze všech temných stínů ozývati  podivný, strašlivý  skřek a kvílení se očekává... To školu poctí návštěva duchů všech možných i nemožných oborů.   >> Zobrazit celý článek
26. - 27. října 2016 Ano, v těchto dnech máme podzimní prázdniny. Další den - 28. října 2016 - je státní svátek a to máme také volno. Určitě si všichni důkladně odpočineme a do školy se vrátíme v pondělí 31. října 2016.   >> Zobrazit celý článek
Velmi často mi rodiče píší o zaslání úkolů při absenci dítěte ve škole. Uvědomme si, že dítě ve třetí třídě je v těchto věcech plně samostatné. Podporujme tedy jejich samostatnost a nevyřizujme věci za ně, pokud to není nutné. Jednodenní či dvoudenní absence - úkoly si žák zajistí sám.   >> Zobrazit celý článek
Dýňový den
27.9. 2016 jsme uspořádali Dýňový den. Užili jsme si spoustu legrace při zdobení dýní. Hodné maminky nám pomohly připravit různé dýňové dobroty. Také jsme se o dýních něco nového dozvěděli.   >> Zobrazit celý článek
Poznáváme okolí Novosedel
V pátek 2. 9. 2016 jsme z důvodu nepřipravné budovy školy strávili školní den v přírodě. Vyšlápli jsme si na Vojenský kopec, kde jsme se nasvačili, povídali si o zážitcích z prázdnin a hráli legrační hry.   >> Zobrazit celý článek
2016 2017
Dýňový den ve 4. třídě Vařili jsme polévku a pomazánku, zavoněli jsme celou školu a všichni nám záviděli. Pak jsme psali básně s rýmy na slovo dýně. Na procházce jsme nasbírali zajímavé přírodniny a na závěr přinesené dýně ozdobili.   >> Zobrazit celý článek
Dýňový den - projektový den
27. 9. 2016 Dnes jsme společně prožili fantastický super dýňový den. Do školy jsme si přinesli jen batůžky a dýně. Naše milé maninky nám s sebou nabalili svačinky, ale také skvělé dobroty připravené z dýní. Zjistili jsme, že dýně se dají nejen krásně nazdobit, ale že i skvěle chutnají.   >> Zobrazit celý článek
Nové rozvrhy V příloze najdete rozvrhy jednotlivých tříd. Také je změna mezi vyučujícími: třídním učitelem 4. třídy je Mgr. Karel Frantel, další vyučující Mgr. Veronika Šmatlavová. Tyto změny byly provedeny z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Mgr. Zuzany Šedivé. Mgr.   >> Zobrazit celý článek
Nové rzvrhy tříd Od 3. října 2016 platí nové rozvrhy všech tříd. Najdete je v sekci Dokumenty - Rozvrhy tříd od 3. 10. 2016. Děkuji za pochopení. Mgr.   >> Zobrazit celý článek
Už jsme páťáci - 2016 / 2017
Dýňový den Na stole paní učitelky se vyskládaly dobroty, pod tabuli jsme položili dýně a co dál. Každý si vybral jeden obrázek strašidelné (hororové) dýně a měl za úkol vymyslet krátký příběh (horor) bez řezání, střílení a jiných to hrůzných věcí.   >> Zobrazit celý článek
Dýně ve škole Dnes - 27. září 2016 - byl ve škole Dýňový den. To chodili žáci do školy s dýněmi pod paží, někteří s krabičkami plnými dobrot. Celý den jsme jim věnovali - dýním různých druhů. Ke slovu přišly barvy, přírodniny, nápady a různé vychytávky.   >> Zobrazit celý článek
Nabídka zájmových kroužků I v letošním školním roce spolupracujeme s DDM a připravili jsme pro naše žáky 5 zájmových kroužků. Věříme, že si děti vyberou takovou činnost, která je bude  bavit. V příloze najdete celou nabídku. Všem přeji krásný čas při mimoškolní činnosti.   >> Zobrazit celý článek
21. září 2016 poprvé do jídelny Vzhledem k dokončení veškerých prací ve školní jídelně prosím rodiče našich žáků, aby svým dětem ještě v pondělí a úterý (19. a 20. září 2016) přichystali obědové svačiny. Provoz školní jídelny bude zahájen ve středu 21. září 2016.   >> Zobrazit celý článek
Stravování od 12. do 16. září 2016 Z důvodu dokončení stavebních a instalačních prací bude školní jídelna v týdnu od 12. do 16. září 2016 pro žáky Základní školy Novosedly, okres Břeclav ještě mimo provoz.   >> Zobrazit celý článek
První den ve škole
Letos bylo přivítání našich prvňáčků netradiční. Všichni jsme se sešli 1. září v sále obecního úřadu. Škola byla ještě v rekonstrukci, a tak si prvňáčci na svou třídu ještě pár dní počkali. Slavnostní uvítání přišlo v pondělí 5. září. Do třídy je přišli doprovodit také jejich rodiče.   >> Zobrazit celý článek

Seznam doporučené četby naleznete v příloze

Nový ŠVP platný od 1. 9. 2016 V příloze najdete nový Školní vzdělávací program ZV s názvem "Veselá škola - Tvořivostí k poznání", kde jsou již zapracovány požadované změny. Všechny dokumenty v příloze jsou též knahlédnutí v přízemí budovy školy.   >> Zobrazit celý článek
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 1. 9. 2016 1. září 2016 zahájíme nový školní rok mimo budovu školy a to na sále OÚ Novosedly přesně v 8.00 hodin. Prosím, vchod do sálu bude otevřen od vchodu do hostince.   >> Zobrazit celý článek